• Man är rädd att opponera sig eller ha avvikande åsikter om hur arbetet ska utföras eftersom det kan påverka arbetssituationen i form av merarbete eller avslutat kontrakt.”

• I gruppen är man rädd för att säga vad man tycker eftersom det kan leda till bestraffningar.”

enskilda städare i en enkät
som gjordes vid en riktad skyddsrond