Yrkandena går helt i linje med det som LO beslutat om i sin plattform inför avtalsrörelsen på den privata sidan.

Statistiken är osäker, men Kommunals avtalskrav på den privata sidan når troligen inte upp till de 5,5 procent Kommunal krävde för Kommun- och Landstingsanställda innan konflikten förra våren.

Löneutrymmet ska vara minst 650 kronor per medlem, men lägst 3,2 procent, i genomsnitt på avtalsområdet.

Alla ska garanteras en höjning med 350 kronor per månad, räknat på heltidslön.

Samma yrkanden kommer att gälla för alla de privata avtal Kommunal ska förhandla om under våren.

Vad kraven på minst 650 kronor motsvarar för Kommunals privatanställda medlemmar är oklart. Lönestatistiken på området är ofullständig. Med exempelvis Vårdföretagarna har Kommunal inget lönestatistikavtal.

Ombudsman Annica Jansson, som ansvarar för förhandlingarna med Vårdföretagarna, gissar att de medlemmar som går på avtalet tjänar runt 16 000 kronor i genomsnitt. I så fall skulle ett löneutrymme på 650 kronor motsvara 4 procent.

Det ligger i så fall långt under de tuffare krav Kommunal ställde inför Kommun- och Landstingsförhandlingarna på 5,5 procent.

Kommunal kräver också att lägstlönenivåer införs i avtalet. Men på vilken nivå de ska ligga vill Kommunal komplettera med framöver.

— Det varierar så oerhört på olika avtal så det kommer att diskuteras efterhand. Men det finns i LO:s samordningsbeslut att lägstlönerna ska höjas mer än vad det genomsnittliga löneutrymmet höjs, säger Kommunals avtalsombudsman Håkan Pettersson.

Det innebär att om Kommunal exempelvis kommer överens om ett löneutrymme på 3,5 procent så ska den procentuella höjningen av lägstlönerna vara högre.

Avtalet med Vårdföretagarna går inte ut förrän den 31 maj i år. Men eftersom Vårdföretagarnas avtal med övriga fackliga organisationer går ut tidigare är också Kommunal med på ett tidigt stadium.

Vårdföretagarna vill inte kommentera Kommunals avtalsyrkanden innan de läst dem.

I samband med löneförhandlingarna har Kommunal, liksom det övriga LO-kollektivet, målet att också få till stånd flera arbetsmiljöförbättringar: Till exempel framförs krav om regler i kollektivavtalen om företagshälsovård, överenskommelser om bättre skydd vid uppsägningar och stärkt inflytande över rehabilitering.

Den 19 februari börjar de första förhandlingarna med Vårdföretagarna.

Avtalsförhandlingarna berör många anställda som jobbar inom privat vård och privat äldreomsorg. Carema är en stor arbetsgivare som förhandlar via Vårdföretagarna.

Enligt tidigare uppskattningar från Kommunals avtalsavdelning är cirka 100 000 av Kommunals medlemmar privatanställda, om man räknar in medlemmar i kommunala bolag, kooperativ, kyrkan, lantarbetare med flera.