Jag tycker din idé låter utmärkt. Svårigheten kan möjligen vara hur spillvattnet skall tas om hand. Man bör nog ha någon typ av vattenuppsamling eller ledning, där vattnet kan forslas iväg direkt ut till odlingar och eventuella rabatter. Det gäller ju att försöka sprida vattnet över en större yta. Några risker för växterna kan jag inte se, så länge man inte använder stora mängder av mindre nyttiga tvättmedel. Är det bara grönsaker som skall tvättas och beredas är
riskerna lika med noll. Grönsaksavfallet kan man ju sedan gräva ner på lämplig plats i trädgården för att det omedelbart skall få återgå till kretsloppet.

Lycka till!