Samira har svårt att hacka grönsaker, ställa in disk, lyfta grytor och karotter och torka golv. Armar och knän värker när hon anstränger sig, smärtan beror på inflammerade muskelfästen. Hon äter värktabletter, styrketränar med gummiband och gör gymnastik i varmbassäng. Men viktigast för att bli frisk är att hon får vila armarna och slappna av.

— Det kan jag göra med assistans. Detta är det enda jag tror kan hjälpa mig, säger hon.

Sedan tre månader är Samira sjukskriven på halvtid. Vore det inte för Sahilah Kananian, som hjälper henne med allt det tunga, skulle hon behöva vara sjukskriven helt och hållet.

Samira har arbetat i olika förskolekök i västra Göteborg i åtta år. Värken blev värre när hon började här, på Apelsingatans förskola. Hon tror det beror på att den förra kokerskans grytor är så tunga. Nu har hon beställt nya, lättare grytor.

— Första veckan här diskade jag mycket och gjorde frukost och lunch. Jag hann inte med att beställa hem varor och skriva matsedel. Jag fick värre ont och ringde till läkaren.

När doktorn frågade henne om hon ville jobba med assistans tyckte Samira det var en bra idé, för hon vill helst slippa gå hemma och vara sjukskriven.

Sahilah har tidigare jobbat i fabrik och med städning. Hon var arbetslös och inskriven vid Jobbcentrum i Västra Frölunda när hon fick frågan om hon ville hjälpa Samira.

— Jag kunde inte laga potatismos när jag kom hit, hon lär mig mycket, säger Sahilah, som gärna vill fortsätta att jobba i kök.

Hon vikarierar också på städdelen av Samiras arbete. I kokersketjänsten ingår städning på halvtid.

Sahilah Kananian kommer att få vara kvar som assistent åt Samira Isik i sammanlagt sex månader.

— Kanonbra, säger förskolechefen Charlotte Lundin.

Hon fick reda på att hon kunde få assistans åt Samira på förvaltningens personalenhet när hon vände sig dit med sitt bekymmer.

— Jag tror det är massor med människor som skulle må bättre om de fick vara kvar på sitt jobb med stöd, säger Charlotte Lundin, som hoppas att möjligheten kommer att finnas kvar.

Tanken att matcha långtidssjuka och arbetslösa dök upp när några bosniska chaufförer kom som flyktingar till Göteborg. Genom att följa med och hjälpa långtidssjukskrivna kollegor fick bosnierna en introduktion till jobb i Sverige.

Jobbcentrum i Göteborg fick sedan EU-stöd för ett nytt projekt, ”Nystart i Väst”, där man har fått med fler yrken. Under ett år har nio sjukskrivna, bland annat ett butiksbiträde, ett vårdbiträde, en fritidspedagog och ett skolköksbiträde, haft assistenter som annars skulle ha varit arbetslösa.

Ett villkor för att matchningen ska fungera är att den sjuke är yrkeskunnig så att hon/han kan handleda sin assistent.

— Det blir en form av praktikplats. Invandrare och andra får chansen att pröva på ett jobb, säger Karin Tidlund på Jobbcentrum.

Hon håller i projektet, som bedrivs i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Assistansen utvärderas efter tre månader och kan sedan pågå högst tre månader till.

— Det ska finnas en förhoppning om att den sjuke ska kunna återgå till jobbet. Man kan till exempel få assistans under den tid det tar att anpassa arbetsplatsen. Det ska vara en tillfällig lösning, säger hon.

Karin Tidlund betonar att det är ett jobb som ska skötas. Arbetsgivaren ska inte få en extra person gratis.

Ett lyckat exempel på matchning är Eva Hansson-Sameira Yousif. Före en operation och under konvalescensen fick skolmåltidsbiträdet Eva den arbetslösa barnskötaren Sameira som assistent i köket i Oscar Fredriksskolan under tre månader. Eva lärde upp henne, berättar Sameira Yousif, och idag är Sameira en efterfrågad ”bambatant” i skolköken i Västra Göteborg.

Det finns olika ingångar för att vara med i projektet. En är att försäkringskassan hör av sig till Karin Tidlund på Jobbcentrum. En annan är att läkaren frågar efter assistans åt en patient som behöver rehabilitering. Karin Tidlund har informerat vårdcentraler och sjukgymnaster i västra
Göteborg om ”Nystart i Väst”.

Hon har också skickat brev och träffat personalchefer på olika arbetsplatser och berättar om projektet. Det bästa är, som i Sameiras fall, när arbetsgivaren tar initiativet, anser Karin Tidlund. Tomas Bogren, som också arbetar med ”Nystart i Väst” håller med.

— Arbetsgivaren har starka incitament för att få tillbaka sin personal. Det är inte alltid man får arbetsuppgifter gjorda när någon är sjuk. Med bra assistans så får man hela jobbet gjort.

— Man kan också tänka sig att assistenten gör hela jobbet och den sjukskrivne enbart handleder, säger han.

Sjuka som får ett erbjudande om assistans blir också glada över att arbetsgivaren vill ha dem kvar. Arbetsgivaren kan gå in i ett tidigt skede, innan alltför stor skada är skedd. Det finns undersökningar som visar att efter två-tre månaders sjukskrivning ökar risken för att man hamnar utanför arbetslivet.

— Hela grundidén är att vi inte ska ha de här långa sjukskrivningarna. Det är den sociala biten som gör att det går snabbare att komma tillbaka, säger Karin Tidlund.

— Innan försäkringskassan har fått hand om ärendet kan de kritiska 60 dagarna redan ha passerats, säger Tomas Bogren.

Jobbcentrum hör till socialförvaltningen. Att därifrån hålla kontakten med två myndigheter har inneburit vissa problem. Det har varit svårt att få lämpliga rehabiliteringsärenden från försäkringskassan.

Jobbcentrums klienter har sällan kunnat matchas med sjuka. Och det har inte alltid gått att få arbetsförmedlingen att ställa upp
med pengar till aktivitetsersättning.

Så när projekttiden för ”Nystart i Väst” tar slut i februari 2004 är det inte självklart med någon fortsättning. Samira och Sahilah på Apelsingatans förskola är bekymrade å egna och andras vägnar.

Karin Tidlund vill nu överföra projektet till arbetsförmedlingen. Där har man de nödvändiga kontakterna med både arbetssökande och arbetsgivare, anser hon.
Men Christina Andersson på arbetsförmedlingen tycker att det främst är försäkringskassan som har intresse av detta projekt.

— Arbetsförmedlingen har så vitt jag vet inga planer på att fortsätta med Nystart i Väst, säger Christina Andersson.

— Ja, heta potatisar kastar man ifrån sig. Alla vill hålla sina budgetar, kommenterar Karin Tidlund.

En naturlig fortsättning på projektet vore att arbetsgivare vänder sig till arbetsförmedlingen när de behöver assistans till en anställd, säger hon:

— Det skulle kunna bli en form av praktikplats. I bästa fall skulle folk inte behöva dyka upp hos försäkringskassan över huvud taget.