För den som har deltidstjänst och arbetar mer än ordinarie arbetstid utgår mer- eller fyllnadstid upp till heltid. Utöver detta utgår övertidsersättning. Kvalificerad övertid utgår för övertidsarbete på helg, också om man har deltidstjänst. Men det gäller inte om du arbetar övertid en extranatt i veckan.

Arbetsgivaren kan beordra dig att arbeta övertid om det inte finns personal att få tag på. Att neka att arbeta utöver din sysselsättningsgrad kan innebära arbetsvägran. Men ibland finns ju skäl till att man inte kan arbeta övertid, något som arbetsgivaren i så fall ska ta hänsyn till. Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet, så att personalen så lite som möjligt behöver arbeta utöver sin sysselsättningsgrad.