En av förarna i sektionen utsattes för ett överfall och kunde ta fast gärningsmannen och hålla honom tills polisen anlände.

Mannen erkände övergreppet. Trots detta avskrivs nu ärendet efter två år på grund av rättsväsendets bristande resurser. Det misstänkta brottet har preskriberats så det är för sent att åtala mannen.

Styrelsen tycker att det är än mer upprörande därför att den drabbade föraren hela tiden har fått lugnande rapporter från polisen om att åtal ska väckas.

”Grips gärningsmannen, som dessutom erkänner brottet, finns det ingen ursäkt för att åtalet inte fullföljs”, skriver styrelsen.

Om polis och åklagare saknar tid och personal för att hinna med alla ärenden måste ändå så här solklara fall ha förtur, anser styrelsen.