1968 är inte bara ett år för revolutionsromantiker och rödvinsvänster att komma i håg. Det är också ett årtal att lägga på minnet för alla snusare.

Det var nämligen då det vände för snuset. Efter att ända sedan 20-talet blivit allt mindre populärt ökade försäljningen av snus 1968 för att så småningom stiga till dagens höjder.

Detta och annat intressant om snusets väl och ve får man reda på i Janne Sundlings ”Snus”.

Han tar ämnet på stort allvar men skriver om det lättsamt och gör därmed ”Snus” till en läsupplevelse för vem som helst, inte bara snusaren.

Snusföretaget Swedish Match står inte bakom boken, vilket Sundling poängterar med eftertryck. Snarare har Swedish Match gjort vad man kunnat för att försvåra arbetet för Sundling. Märkligt nog.

(Atlas)