Regeringens så kallade tillväxtpaket innehöll bland mycket annat en satsning på utbildning för kommun- och landstingspersonal. Dessutom utlovades vidareutbildning för både chefer och anställda. Det angavs till och med antalet platser för sådana utbildningar.

I januari höjde regeringen anslagen till Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, med två miljarder kronor, i enlighet Perssons löften.

Arbetslivsminister Hans Karlssons pressekreterare Åsa Gunnarsson säger att de två miljarderna tillförts AMS bland annat just för de olika utbildningssatsningarna.

Men enligt AMS kommer de extra miljarderna fördelas till länsarbetsnämnderna för att öka aktivitetsstödet till arbetslösa generellt.

— Det ingår inte i de direktiv vi har fått att de här pengarna ska öronmärkas särskilt till kommunerna, säger AMS ställföreträdande generaldirektör Lars Sjöström.

Samtidigt visar statistiken över inlämnade varsel om uppsägningar från kommuner och landsting att det kan finnas behov att göra något snart. Som Kommunalarbetaren tidigare rapporterat (nr 22-2003) var 2003 året då varselsiffrorna började närma sig krisåren på 90-talet.

Det lämnades förra året in varsel om uppsägningar till länsarbetsnämnderna som berör 1 744 anställda i kommuner och landsting. Inte sedan 1997 har varseltalen varit så höga. Då lämnades 2 716 varsel in.

Kommun- och Landstingsförbunden för samtal med AMS om behovet av åtgärder. Men än så länge finns inga beslut.

– Det vi kunde se när vi tittade närmare på statistiken vid vårt möte var att det inte var så väldigt spritt och dramatiskt. Tittar man på siffrorna så ser man att det är några lite större pikar, säger Lars-Ove Brander vid Kommunförbundets arbetsgivarsektion.

– Sen ska man komma i håg att alla varsel inte leder till uppsägningar. Ofta händer det mycket under varseltiden.