Samling med Lindgrennoveller:

Förutom ett par tidigare opublicerade noveller har förlaget här bara samlat ihop Torgny Lindgrens noveller från tre olika samlingar, ”Merabs skönhet”, ”Legender” och ”I brokiga blads vatten”.

Allt är inte fantastiskt men guldkorn finns sannerligen. Lindgren rör sig mellan de mest skiftande ämnen från de västerbottniska myrarna till de finare salongerna i Zürich.

(Norstedts)