Det ena utesluter inte det andra.

Även oratorer är verksamma i sängen.

Men kan erotik och retorik praktiseras samtidigt?

Det kanske inte är att rekommendera.

I intima sammanhang blir retoriken tröttsam,

och partnern blir bombad och plomberad i stället för tvärtom.

Ingenting är mera outhärdligt än monotologi,

och i sängen är den helt förfelad,

ty vad är sällskap i sängen utan dialog?

Kanske det är klokast att förpassa retoriken till parlament och predikstol
och hålla erotiken därifrån.