— Att det ena landet efter det andra inför mer eller mindre restriktiva övergångsregler gör mig brydd. Risken är att trycket då ökar på oss, vilket vi inte vill. Om Sverige är det enda landet som står vidöppet måste vi överväga både en och två gånger innan vi bestämmer oss. Det kan vara ett skäl för oss att tänka om, säger Hans Karlsson.

Den stora frågan inför EU-utvidgningen 1 maj handlar om hur Sverige ska kunna garantera anständiga arbets- och anställningsvillkor när arbetstagare från de nya EU-länderna får fri rörlighet.

I höstas krävde LO besked från regeringen före årsskiftet — annars skulle LO kräva övergångsregler:

— Regeringen vet inte hur den vill lösa problemen och regeringen som helhet borde ha reagerat tidigare. Nu för vi diskussioner om vad som skulle vara lämpliga åtgärder, men så länge vi diskuterar vill jag inte säga något om hur det går, säger Erland Olauson.

LO presenterade redan i juni 2003 ett antal åtgärder för att behålla ordning och reda på arbetsmarknaden efter utvidgningen. De viktigaste handlar om att medbestämmandelagen måste ändras så att facken kan kontrollera att avtal följs, att bemanningsföretagen blir föremål för auktorisation, att huvudentreprenörer ansvarar för att underentreprenörer betalar skatter och sociala avgifter som de ska och utökad kontroll och skärpta krav för att få f-skattsedel.

— Vi måste få fram ett regeringsprogram på de här punkterna. Om inte regeringen är beredd att tillgodose det här måste de åtminstone införa övergångsregler före 1 maj, säger Erland Olauson.

LO har inget alternativ till hur övergångsreglerna skulle kunna se ut. Egentligen tror de inte att övergångsregler löser problemen på arbetsmarknaden.

— Övergångsreglerna skulle ju handla om krav på arbetstillstånd för arbetskraft från de nya EU-länderna. Problemet blir att man då silar mygg och sväljer elefanter. I och med den fria rörligheten för tjänster kommer man inte åt de allvarliga problemen. ”Smarta” företagare med oseriösa bemanningsföretag eller f-skattsedlar kommer snarare att se sin chans om vi inför övergångsregler, säger Erland Olauson.

Hans Karlsson håller med om att övergångsregler inte är någon garant för anständiga arbets- och anställningsvillkor. Och säger att han delvis stödjer LO:s lösningar för problemen med tillämpningen av f-skattsedel och fackföreningarnas möjligheter att kontrollera att kollektivavtal följs.

— Det finns också bemanningsföretag som fiskar i grumligt vatten, och det problemet blir sannolikt större efter utvidgningen. Mitt svar på LO:s krav är att
vi behöver åtgärda problemen de tar upp oavsett om vi inför övergångsregler eller ej. Rent teoretiskt kan det bli så att det sker förändringar åt det håll som LO föreslår samtidigt som det också blir övergångsregler, säger Hans Karlsson.