— Jag började bli obekväm. Jag har sagt ifrån när de börjat med sina skämt om invandrare och svartskallar, säger Enrique Fernández.

Hans chef Erik Johansson är oförstående inför anklagelserna men har ändå låtit personalavdelningen tillsätta en utredning.
— Som jag uppfattar det pågår ingen diskriminering på Strandgården men jag vill avvakta den utredning som pågår innan jag uttalar mig bestämt om saken, säger Erik Johansson.

Enrique Fernandez anmälde saken till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Kommunal har beslutat att inte driva någon tvisteförhandling eftersom det inte går att visa att någon diskriminering har förekommit. Ett möte med arbetsgivaren, på Kommunals begäran, i januari blev resultatlöst, enligt Fernández.

Han är besviken på Kommunal men mest på arbetsgivaren och talar om ett systematiskt utnyttjande av timvikarier, vilka ofta har invandrarbakgrund. Liksom andra timanställda har han ibland ställt upp och jobbat i 24-timmarspass när det har fattats folk.

— När det är stora helger som julafton och nyårsafton kan man jobba 24 timmar i sträck. Och alla tycker att man är så snäll och trevlig. Men så fort man höjer rösten för att man tycker att någonting är orätt, då får man sparken. Vad är det för demokrati vi lever i?

Arbetsplatsombudet på Strandgården, Yvonne Westerback, stödjer Enrique Fernandez och anser även hon att det finns fog för att tala om diskriminering. Hon tycker det är synd att Kommunal inte vill driva frågan vidare.

— Sådana här problem bör uppmärksammas. Kommunal borde visa större engagemang, säger hon.

Fernández har som förklaring till att han inte längre är önskvärd, bland annat fått att han använt telefonen för mycket.
Han ska också ha ätit mat utan att ha skrivit upp det på en lista, som reglerna säger. Men det är bara påhittade svepskäl, menar han. Den egentliga orsaken är att några av de fast anställda svenskarna i personalgruppen inte uppskattar hans sätt att säga i från ibland, hävdar han.

Erik Johansson anser inte att han kan kommentera orsaken till att Enrique Fernández fick sluta.

— Jag kan inte gå in och diskutera enskilda personalärenden.

Har inte Strandgården behov av timanställda längre?

— Jo det är klart att vi har.

Men varför har de här personerna då inte fått vara kvar?

– Jag kan som sagt inte diskutera enskilda personalärenden.

Så det handlar om att de misskött sina arbeten?

— Det är inte så att alla timanställda som vi avslutar eller som väljer att avsluta sin anställning har misskött sig på arbetet.
Det finns många olika skäl till att vi eller den anställde väljer att avsluta samarbetet.

Enrique Fernández har också skrivit om frågan på Kommunalarbetarens insändarsida på nätet. Där har han fått mothugg från annan personal på Strandgården. De har dock inte skrivit under med sina namn. I ett annat anonymt inlägg får han däremot stöd.