Det skär sig ibland

När gråvädrets dimmoln intränger i huvudet

Så hankar sig tankarna fastnande fram

och går ofta i stå eller mal om i ständig repris

som en skiva som har hakat upp sig.

Då hjälper ej ens någon hjärnkirurgi,

allra minst den nog mest effektiva: ren whisky,

När kugghjulen kuggade kringgår sin rundgång

är krogrundan bättre åtminstone än att i passivitet

bara sitta och lyssna på sin egen upphakade grammofonskiva.