Arbetsgivaren har rätt att inte förlänga ett vikariat om personen som innehar tjänsten kommer tillbaka. Men det är diskriminering att inte förlänga ett vikariat på grund av att personen som vikarierar är gravid. De anställningsdagar du har tjänat in försvinner inte för att vikariatet tar