Gravarnas gruvliga grogrund

gräver sig ner i minnenas dal

Gräsligt är gräset som växer så svart

i den dånande trumhinnans sal

Man grämer sig nesligt i gråhetens kvart

Vålnader vrålar i skarornas kör utan tal

Så dammas man av uti dimmornas samfund

och inget blir kvar av logikspelets lathund