Vad gör det att russin är skrynkliga

när de blott är desto sötare

ju mer förtorkade, gamla och skrumpna de är?

Försök inte med att det bara är unga som lever –

ty mognaden tar aldrig slut.

Den blott utvecklas i det oändliga.

Så om du söker en vän bakom rynkorna

och han själv skäms för sitt skrynkliga yttre förfall,

så är det inte mer att förakta

än gammalt och vällagrat vin, som med mognad och ålder

nu äntligen uppnått sin rätta bouquet.