Hur ska Sverige kunna garantera anständiga arbets- och anställningsvillkor när arbetstagare från de nya EU-länderna får fri rörlighet? Det är den stora knäckfrågan för LO och regeringen inför utvidgningen 1 maj i år.

I höstas krävde LO besked från regeringen före årsskiftet — annars skulle LO kräva övergångsregler. Men regeringen har ännu inte lämnat besked.

Under en lång tid har de fört samtal på tjänstemannanivå och på måndag träffar Erland Olauson arbetslivsminister Hans Karlsson och migrationsminister Barbro Holmberg för fortsatta förhandlingar.

— Regeringen vet inte hur den vill lösa problemen och regeringen som helhet borde ha reagerat tidigare. Nu för vi diskussioner om vad som skulle vara lämpliga åtgärder, men så länge vi diskuterar vill jag inte säga något om hur det går, säger Erland Olauson.

LO presenterade redan i juni 2003 ett antal åtgärder för att behålla ordning och reda på arbetsmarknaden efter utvidgningen. De viktigaste handlar om att medbestämmandelagen måste ändras så att facken kan kontrollera att avtal följs, att bemanningsföretagen blir föremål för auktorisation, att huvudentreprenörer ansvarar för att underentreprenörer betalar skatter och sociala avgifter som de ska och utökad kontroll och skärpta krav för att få f-skattsedel.

— Vi måste få fram ett regeringsprogram på de här punkterna. Om inte regeringen är beredd att tillgodose det här måste de åtminstone införa övergångsregler före 1 maj.