Vad kärlek är går ej att förklara, den bara finns.

Det varje fall något underbart är.

Den är som en dröm,en underbar dröm där söderhavetoch solen blandar sin atmosfär,den är som en låga, en liten ,liten gnistasom
sakta upptänds till en lågande brand, en brand som aldrig dör ut utan alltid brinner. En brand som binder hop hjärtan med tusende
band.