Stjärnstoft i den stora rymden,

stjärnstoft i den kalla rymden,

stjärnstoft i den mjukstorkalla rymden,

vart är ni på väg?

Ni driver, ni dansar

till synes utan plan.

Vet vi små,

varthän ni färdas?

Kanske ni vill äntligen komma

till en varmare plats?

till en plats på Jorden,

en plats med värme?