Jag älskar du älskar, men inte varandra.Jag hatar du hatar, men inte varandra.