Om det varit möjligt för någon annan att teckna internetabonnemang i ditt namn handlar det inte om någon seriös leverantör. Går det att få fram uppgifter om vem leverantören är bör du omedelbart stoppa abonnemanget. Vem som helst har heller inte rätt att gå in och titta på medarbetares personliga data på en arbetsplats, såvida inte personen i fråga arbetar med personalfrågor på personalkontor/enhet.