Enkäten gjordes under senare delen av hösten. En hel del lokala löneförhandlingar var då fortfarande inte klara. Men så många som 78 procent av 376 fackliga sektioner som berörs av det kommunala löneavtalet svarade.

Två tredjedelar av dem, 193 stycken säger att de har lönegolv, för olika yrken, som ligger över löneavtalets lägstlönenivå.

Ännu vanligare är det med bättre lägstlöner i kommuner där man inte har infört individuella löner.

Vår enkät visar att Boxholm i Östergötland har bland de bästa lönegolven i landet: barnskötare 15 640 kronor, ekonomibiträde 14 910 kronor, parkarbetare 17 000 kronor, lokalvårdare 14 910 kronor, undersköterskor 16 090 kronor och vaktmästare 15 820 kronor.

Här har man inte infört individuella löner. Man har i stället lönestegar som bygger på yrke, utbildning och arbetad tid i yrket. Varje stege har nu bara fyra nivåer. Och de gäller även vikarierna.

— I de senaste förhandlingarna tog vi bort de två lägsta. På så sett höjdes lägstalönerna ännu mer, berättar sektionsordförande Crister Johansson.

— Vi har sett att det är viktigt att höja de lägsta lönerna för att få upp andra. Sedan har vi satsat på att utbildning ska löna sig.

Han tror absolut att lönesystemen påverkar hur det ser ut med lönenivåerna:

— När vi har jämfört mellan sektionerna i Östergötland ser vi att de som har lyckats bäst är de som fortfarande har stegarna kvar. Stegarna är bra. Nackdelarna är att det är svårt att komma och säga att man ska ha mer i lön, man låser taket.