Byt några arbetspass med varandra! Det är lösningen på den eviga konflikten mellan dag- och nattpersonalen. Det tror i alla fall personalen på Östersol på Gotland.

Det är skillnad att arbeta på dagen och på natten. På natten är det färre som arbetar, vilket ger ett ökat ansvar och mindre social samvaro för personalen. De äldre blir ofta mer förvirrade under nattimmarna och behöver då också mer hjälp.

Å andra sidan finns det nätter som är lugna. Nätter när de flesta sover bra och arbetet inte blir så betungande.

— När natten säger att det har varit lugnt kan jag tänka: Varför är sopsäcken full då? Men egentligen vet jag ju inte vad som hände de sista timmarna de arbetade. Vi brister ofta i respekt för varandras yrkesroll, säger Jenny Lindgren, som i sju år arbetat dag på Östersol, ett särskilt boende.

Jenny har ändå hoppat in och jobbat på natten. Både hon och Ann Lindlöf är övertygade om att det krävs att man byter pass med varandra då och då för att förståelsen ska öka.

— Har vi förståelse för varandras arbete får vi inte samma konflikter. Idag tror dagen att vi arbetar betydligt mindre än vad vi gör. Jag tror inte heller att de har förståelse för den psykologiska biten vi har på natten. När de äldre ligger ensamma i sängen i mörkret är det många känslor som kommer fram och sånt tar tid, säger Ann Lindlöf.

Många mindre konflikter uppstår av att informationen till nattpersonalen om saker som är på gång eller beslutats ofta är bristfällig. Att utbildningar planeras efter dagpersonalens scheman irriterar liksom att i juletider hitta tomma chokladkartonger i soporna.

Dessutom ses nattpersonalen sällan som individer — de hör till ”de på natten” i stället för att vara egna personer.

Lotta Johansson tycker att hon aldrig känner sig tillräcklig när hon jobbar natt.

— När man är två personal på 43 boende känner man sig hemskt utlämnad när ringningarna står i kö. Sedan får man höra ”natten gör inte det och det…” och det är tråkigt när vi egentligen jobbar alla tillsammans, bara att vi jobbar olika tider på dygnet.