Kongo,

hur var det då i Kongo,

år 1961?

FN-kämpar lever ännu,

hjälp fick de ingen

när de kom hem till Sverige, -61!

De kämpade för freden,

men vad upplevde de i realiteten,

år 1961?