Den gamla harven

lever än ännu,

historien kämpar emot

vill inte bli begravd.

Arkeologen strävar på,

historieprofessorn lika så.

Gud svarar ej på anrop

fast många vi är som kämpa på!

Vid Gud, låt dock historien leva,

för utan gammalt liv

vi vet ej

vad framtid hittar på?