Jag vill:

omtanke…

precis som du.

Jag vill:

bli omtyckt

just som du.

Jag vill bli älskad:

just som du.

Jag vill!