Tappad glädje denna dagen, trasig länk i

livsmaskinen.

Farligt nära ekar slagen, dold i fjärran, glädjeminen.

Åberopad Gud i nöden, som ett sista andetag.

Livet går sin väg mot döden, alla hittar dit en dag.