Så skönt, så skönt

att inte ens behöva vara avundsjuk!

Ni stora småpojkar i sandlådan

med bonusar virvlande omkring…

Vad är ni, stora småpojkar

annat än beklaglig småskit?

Har ni då aldrig upptäckt

livets verkliga värden?

Dra dit pepparn växer.

NI STORA SMÅPOJKAR!

Jag avundas er icke…