Rent allmänt finns en skyldighet för arbetsgivaren att hålla kontakten med dig eftersom de faktiskt har ett rehabiliteringsansvar. Personligen tycker jag också att man själv, utifrån sitt eget intresse, ska hålla kontakt med arbetsplatsen. Även om man är sjukskriven nu, ska man så småningom tillbaka till arbetet och då tror jag det är lättare om man har hållit kontakten under tiden.