I ungdomens rosiga leende vår när världen dig tjusar och lockar giv akt på din stig se till vilka rosor du plockar.