Nytt år för dörr står, gånget år, tackar och går.

Tiden väntar ut, levandets beslut, om bra och onda ting.

Ring, nyårsklocka, ring!