När man söker ett arbete är det alltid arbetsgivaren som beslutar vem man vill anställa, så vida man inte har företrädesrätt enligt Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivaren behöver inte ens ange skäl till varför man inte får en anställning, utan kan bara hänvisa till att tjänsten gått till en annan sökande.