Det bör vara möjligt för dig att avbryta provet med vikariatet och återgå till nattjänsten. Allt beror på hur anställningarna ser ut för både dig och din vikarie. Finns det ett fastställt slutdatum för vikariaten är man i princip bunden av detta tills vikariaten är slut. Nu framgår det inte av din fråga hur det hela är reglerat eller om det rör sig om samma arbetsplats. Jag tycker att du ska prata med din chef om det hela. Det borde ju gå att lösa, eftersom du nu är sjukskriven på dagtjänsten, men kan arbeta natt. Du kan också ta kontakt med Kommunal lokalt för att få hjälp.