När det gäller löner kan det bli så som du beskriver det i din fråga och åt detta är inte mycket att göra. När någon ny anställs, ska hon eller han komma med löneanspråk. Detta kan då medföra att arbetsgivaren går med på en högre lön för den nya än vad de redan anställda har.

Men jag tycker att arbetsgivaren har en skyldighet att se till att lönerna uppfattas som rättvisa på arbetsplatsen . Annars kan det bli så, att enda sättet att höja sin lön är att söka nytt jobb och därmed kunna komma med löneanspråk. Den utvecklingen vill förmodligen inte arbetsgivaren ha och i så fall måste de göra något åt situationer som den du beskriver.