Du är omplacerad till ett arbete du kan klara av och det gjorde du också ända tills man lade in städuppgifter. Du kan i grunden inte neka till att utföra arbetsuppgifterna, men det beror på hur de ser ut. Det vore oklokt av din chef att tvinga dig att utföra arbetsuppgifter som skulle medföra att du blev sjuk igen. Det borde vara möjligt att anpassa arbetet, så att du har möjlighet att klara av det. Du kan kontakta företagshälsovården, som jag antar var inblandad i det som föregick omplaceringen.