Meddelande om att övertid ska utföras, ska om möjligt lämnas senast fyra timmar före den ordinarie arbetstidens slut eller så fort man kan. Det finns inget som säger att det ska meddelas en vecka i förväg.