Den 15 september trädde stoppet i kraft. Följderna var drastiska och omedelbara: bland annat har en urolog- och en kirurgavdelning stängts och personal och patienter förts över till andra avdelningar.

— När man stänger en avdelning kan det bli för mycket personal av en sort, säger Marcelo Rojas på Kommunals sektion 80 på Karolinska sjukhuset, KS.

Han ska nu förhandla för tre nattarbetande undersköterskor som arbetsgivaren vill ersätta med övertaliga sjuksköterskor. Enligt Rojas kräver Vårdförbundet denna lösning med hänvisning till att det blir säkrare för patienten.

— Vi har inte diskuterat färdigt. Men arbetsgivaren fyller inte sin funktion, säger Marcelo Rojas.

Exempelvis har de tre inte fått tillräcklig information om läget. En har erbjudits att arbeta enbart lördagar, söndagar och helger. Det skulle innebära en minskning av arbetstiden från 68 till 30 procent.

— Vem vill jobba enbart helg? Man använder detta för att bli av med honom och kunna ta en sjuksköterska i stället, säger Marcelo Rojas.

Kommunal har 300-400 medlemmar enbart på KS:s kirurgavdelning. Totalt arbetar 1 940 medlemmar på KS.

Inköpsstoppet gäller inte bara KS utan hela Stockholms läns landsting. Av den inhyrda personal som kastats ut är de flesta sjuksköterskor men även en del undersköterskor.