Den stackars poeten måste skriva

något bra var och varannan dag

En press på honom så stor

Skriv!

Skriv nu något bra!

Skriv, skriv, skriv;

sitt inte bara där!

Gör dig inte löjlig,

kom igen!

Visa att du kan skriva något stort

skriv åtminstone ett enkelt poem

skriv, skriv, skriv

gör dig inte till en vanlig gemen tok

skriv!