Med undantag för förra året har löneskillnaderna ökat under lång tid. Allt fler människor tycker att löneskillnaderna är orättvisa, visar LO:s rapport ”Ekonomiska utsikter”.

Om skillnaderna forsätter öka hotar konflikter och inflation. På sikt kan det ge en sämre kvalitet på vård och omsorg.

Lagstiftningen räcker inte för att höja kvinnors löner, anser LO. Lagstiftningen är inriktad på enskilda personer, medan det stora problemet är att hela yrken diskrimineras. Yrken där flest kvinnor arbetar är lägre betalda på hela arbetsmarknaden.

Det effektivaste verktyget för att höja kvinnolönerna är därför att fördela pengar mellan avtalsområdena, anser LO.

LO tror att lönerna nu kommer att öka långsammare än de senaste åren. Svenska löner har ökat snabbare än EU:s löner, och så kan det inte fortsätta, för då hotas sysselsättningen, enligt LO.

LO lanserar också en ny typ av norm för lönebildningen: Idag uttrycks lönekrav med en procentsiffra. Istället bör man ange ett intervall, till exempel 3-3,5 procent. Den lägre siffran är då vad alla kan förvänta sig. Så dämpar man förväntningarna och skapar ett utrymme för att satsa på de mest angelägna grupperna, utan att löneökningarna blir för höga.

LO riktar också hård kritik mot att regeringen skär ner på pengarna till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.