Han har sagt en hel del.

Allt är nedtecknat, släktled efter släktled.

Ingen har hört hans ord även om vissa påstår att de till och med brottats med honom.

– Eller är det en hon? Vore kanske en roligare sparring i åsiktskonflikter…

Jag mår som jag förtjänar.

– Vem är det som bestämmer min grad av förtjänst?

Jag kanske borde ha en förtjänstförhöjning?

Hur skall man ordna till det med en överhöghet som inte svarar på tilltal?

Han har sagt en hel del.

I dagens ljus hade det lika gärna kunnat vara osagt.

Konstaterar en viss grad av dövhet hos sagde överman.

Mamma är sjuk. Lyssna då, för fan!