Siffrorna presenteras i en LO-rapport. Där framgår att totalt 3,2 miljoner anställda hade dator hemma 2002. 1994 var siffran knappt en miljon.

Under samma tid femdubblades andelen LO-medlemmar med dator hemma, från 15 procent till 78. Datorer som hjälpmedel i arbetet ökar inte lika snabbt, på motsvarande tid tredubblades antalet som använder dator i jobbet.

Det finns skillnader mellan tjänstemän och arbetare, och mellan LO-förbunden. Kommunals medlemmar är de som använder dator minst, både i jobbet och hemma; tre av tio har ingen kontakt med datorer alls.

Hur många använder Internet hemma? Två av tre kommunalare kan koppla in sig på Internet hemma. För fyra år sedan var det bara en av fyra. Hälften använder sig också av nätet, även om det inte är så ofta.
LO-undersökningen visar att andelen fördubblats sedan 1998. Ser man till LO-grupperna har utvecklingen gått ännu snabbare. Förra året använde sex av tio LO-medlemmar Internet hemma. För kommunalarnas del var det 51 procent. 14 procent använder nätet flera gånger i veckan.

Utvecklingen har gått snabbt, och en utjämning mellan olika grupper har skett, konstateras i LO-rapporten.
Ändå finns tydliga klyftor kvar. T ex är det mycket vanligare att det saknas dator hemma hos arbetarfamiljer med barn än hos tjänstemannafamiljer. Det skapar olika förutsättningar för barnen.

Generationsklyftor finns också. Bland LO-kvinnor 50 – 64 år är det sju av tio som aldrig använder Internet.