Vi arbetar inom offentlig sektor

Vi fyller tveklöst en funktion

Vi har blivit varse

via oberoende konsulter;

det råder knappast någon skillnad

mellan arbete offentligt och privat.

Stor allmän byråkrati

mycket en myt

byråkrati privat ofta stor

myter frodas i allmänhet lätt.

Vi arbetar hårt,

utan offentlighet i arbetsliv

vad blir annars kvar?

kvar av landets styrka.

Vi arbetar vidare,
vidare, vidare…