Makt förblindar

makt förtvinar

makt bemäktigar

till ett maktlöst liv.

Till ett liv

där du inte behärskar ditt liv

Ditt liv.

(Ur ”Knoppen brister” 2001)