Ditt problem med gurkodlingen beror med stor sannolikhet på att du fått in svampsjukdomar i växthuset. Men utan närmare analys går det inte att säga vad det är för svamp(ar). Orsaken är ofta dålig odlingshygien, där kulturen haft för låg temperatur. Till nästa säsong bör du tömma hela växthuset på jord och göra en mycket noggrann desinficering av glas och spröjsar, det vill säga hela växthuset. Även verktygen du använder måste rengöras noga.

Lyckas du med detta ska du se att gurkorna åter vill växa hos dig.