Lis Lyrbo är socialdemokrat och ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Oskarshamn. Nu är hon politiker på heltid, men till för två år sedan arbetade hon som vårdbiträde i hemtjänsten. Hon är fortfarande medlem i Kommunal.

Den 15:e maj öppnade hon gymnasieskolan i Oskarshamn. Hon berättar att det var ett oerhört svårt beslut att fatta:

— Det är bland det mest fruktansvärda jag har behövt uppleva, säger Lis Lyrbo.

Hon beskriver hur hon slets mellan sina olika lojaliteter. Hon sympatiserade helt med Kommunals krav. Men om gymnasieskolan förblev stängd skulle eleverna inte kunna få sina betyg, och inte kunna fortsätta till universitet och högskola till hösten.

Barn- och ungdomsnämnden beslöt först att inte öppna några skolor.

Beslutet fick kritik från många håll. Nämnden sökte dispens från Kommunal, men den avslogs.

Elever och föräldrar vädjade om att skolan skulle öppnas, även föräldrar som själva var kommunalare.

Till slut bestämde sig nämnden för att öppna Komvux och gymnasiet.
Kommunals Kalmaravdelning såg Lis Lyrbo som strejkbrytare och ansåg att hon hade svikit Kommunal. De vände sig till förbundsstyrelsen för att få henne utesluten.

Nu har förbundsstyrelsen beslutat att hon får fortsätta vara medlem. I beslutet står att hon visserligen inte var tvingad att låsa upp skolan, och att hon borde han kunnat hitta en annan utväg. Men styrelsen anser också att rättsläget var oklart och att Lis Lyrbo ändå försökte vara lojal mot förbundet.

— Det känns jätteskönt, säger Lis Lyrbo när hon får veta att hon slipper uteslutning.

För henne är det mycket viktigt att vara med i facket.