• De sex deltidsbrandmännen i Sveg (av totalt 18) arbetar under sin jourvecka dagtid på brandstationen, därefter en vecka på servicehuset och en vecka på sjukhemmet. De har 15 500 i grundlön och kommer upp i ca 22 000 kr med ob, jour och helgarbete inräknat. Men inkomsten varierar mellan månaderna.

• De fick 10 dagars introduktionsutbildning på vårdskolan, sedan ytterligare utbildning och handledning på plats.

• Räddningsverket pekar på Svegmodellen som en framtidsmodell. Bland annat Orust, Öckerö, Strömstad, Norrtälje och Svedala har startat eller diskuterar att arbeta efter en liknande modell.

• 7 av 10 kommuner som har deltidsbrandmän uppger att det har svårt att rekrytera sådana.

(Källa Räddningsverket.)