Göran Forssberg, Nyköpings socialdemokratiska kommunalråd, har antagit en utmaning från Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn om att skapa de bästa arbetsplatserna. Det gjorde han på Kommunals kongress i maj 2001.

Det kommunala projektet fick namnet ”Mönsterarbetsplatsen”.

Ingen hade väntat sig ett sådant initiativ, men kommunen fick starkt stöd från facken Kommunal och SKTF på både lokal och central nivå. Efter samråd startade projektet i september 2002. Budgeten är cirka 10 miljoner första året.

Det första steget i projektet kallas för värdegrundsarbetet. Alla anställda, chefer, och politikerna i kommunstyrelsen samlas i grupper för att diskutera sin vision av den goda arbetsplatsen. Hur ska en bra medarbetare vara? En bra chef? Hur ska en bra grupp fungera på arbetsplatsen? Vad behöver vi för att kunna göra ett bra arbete?

Hittills har omkring 900 anställda inom kommunen fått diskutera värdegrunden.

När Kommunalarbetaren besöker Nyköping har ett trettiotal anställda inom hemtjänst, handikappomsorg och administration samlats i en matsal på Mariebergsgårdens äldreboende.

Christer Hederberg från konsultfirman Aprinova har arbetat fackligt i många år som arbetsmiljöombudsman och a-kasseföreståndare. Nu leder han träffar där kommunens anställda får diskutera vad som kännetecknar en bra arbetsplats.

Vid små bord sitter olika grupper med gula lappar och blyertspennor.

De gula lapparna är till för att alla ska få säga vad de tycker, oavsett om man är duktig verbalt eller inte. Alla vet vi ju att det behövs mer resurser, men det kanske finns andra saker vi kan uppnå, säger Christer.

Men alla är inte positiva till små gula lappar som så småningom fylls med nyckelord som handledning, högre lön och rak kommunikation.

— Det här med de gula lapparna är att nedvärdera oss, säger Liselotte Nehr som arbetar i hemtjänsten.

Hon tycker att tiden som ägnas åt värdegrunden skulle kunna läggas på vårdtagarna i stället.

— När det här arbetet drog i gång var det tänkt att vi skulle ha egna möten där vi kunde ta upp problem, men det rann ut i sanden, vi har inte haft tid. Politikerna borde komma ut och praktisera en vecka så att de får se hur ont om personal det är, säger Liselotte Nehr.

Men Jan Sjölin, tidigare avtalsombudsman i Kommunal och starkt engagerad i att försöka få regeringen intresserad av försöksprojektet i Nyköping, tycker att det är väl satsade pengar.

— Bara för att det saknas resurser så kan man inte sätta sig med armarna i kors. Det finns problem i kommunerna som inte bara beror på för lite pengar. Ett är otydliga organisationer där ingen vet vem som har ansvaret, säger Jan Sjölin.

Han tycker att projektet är unikt genom att Nyköpings kommun verkligen har bestämt sig för att göra arbetsmiljön bättre för de anställda.

Marjo Gustafsson på Kommunal i Nyköping är mycket positiv till projektet och Kommunal har tillsammans med SKTF både på central och lokal nivå varit djupt engagerade i projektet.

— En av de viktigaste målsättningarna i projektet är att alla arbetsplatser ska ha regelbundna träffar, schemalagda på arbetstid, då personalen kan ta upp problem tillsammans med chefen. Det står i arbetsmiljölagen att alla arbetsplatser ska ha träffar för att diskutera arbetsmiljön, men i praktiken har det inte fungerat, säger Marjo Gustafsson.

Kommunal i Nyköping tycker att klimatet mellan fack och arbetsgivare har förbättrats betydligt. Marjo Gustafsson sitter i flera samrådsgrupper med arbetsgivarna.

— Förr lyssnade arbetsgivarna inte på förslag om de kom från facket, men nu har flera av våra förslag genomförts på försök. Det handlar om sänkt arbetstid, friskvård på arbetstid och regelbundna schemalagda arbetsmiljöträffar för alla anställda i kommunen. Att många medlemmar hos oss är negativa tror jag beror på att man vill se snabba resultat, och att det ska komma uppifrån. Men detta är ett mycket långsiktigt arbete i en stor organisation som kommer att ta många år, säger Marjo Gustafsson.

Trots nya sparkrav i kommunen är kommunalrådet Göran Forssberg fast besluten att driva projektet vidare.

— Med tiden så kommer lägre sjuktal att spara pengar åt både kommuner och stat. Jag tror att staten måste skapa morötter för att sätta i gång ett omställningsarbete. Allt detta måste utgå från arbetsplatserna och dem som jobbar där. Därför är det så viktigt att få med sig facket, så att medlemmar kan mobilisera sina arbetskamrater, säger Göran Forssberg.

Han ser inget slutdatum för projektet, ”det är evigt, men måste hela tiden kunna redovisa positiva resultat”.