Kommunals flexibla gymnasium startade i Fagersta för fyra år sedan och finns nu bland annat i Kopparberg. I oktober invigs två lärcentra på sjukhus utanför Liverpool, i Southport och Ormskirk.

Det är enkelheten, att människor kan börja läsa kurser när det passar dem och i en takt som gör att de kan jobba samtidigt, som skapat framgången. Och det goda resultatet från flexibla gymnasiet har väckt uppmärksamhet. Det visar sig att utbildningen är attraktiv för lågutbildade och studieovana.

Det var på en konferens om vuxenstudier i London för ett år sedan där exemplen från Sverige presenterades. De väckte stort intresse, och engelsmän kom på studiebesök till Kopparberg och Lindesberg. I Lindesberg finns Uggl@ans lärcentrum, som drivs av sjukhuset och också finns i själva sjukhuset.

Nu är det dags för invigning i England, och Ann-Louise Eriksson, kompetensrådgivare i Kopparberg, är en av dem som är med.

– Förutsättningarna är lite olika, vi har ett bättre samarbete mellan arbetsgivare och fack i Sverige. Vi har också kommit längre med datoranvändningen. De var förvånade över att så många svenskar har dator och är uppkopplade på nätet.

I England byggs modellen upp inom ramen för ett ”vårduniversitet”, NHSU. I Sverige har det handlat om att utbilda redan anställda, i England vänder man sig också till arbetslösa.

Samarbetet med England kommer också att leda till att elever och studenter i Lindesberg ska kunna göra studiebesök och praktisera i Ormskirk och vice versa.

Vid invigningen ska kompetensrådgivarna från Sverige träffa kolleger i England och prata praktiska detaljer, t ex hur man löser barnvaktsproblem för eleverna.

– De ska inte behöva uppfinna hjulet igen. Vi kan ge dem en del tips, säger Ann-Louise Eriksson.