Uppehållslön fungerar så att man har en så kallad uppehållsfaktor och efter vad jag förstår av din fråga har du 0.92. Det innebär att du får 92 procent av en heltidslön varje månad. Ditt uppehåll är under sommar och vinterlov och då är du inte arbetsskyldig. Om man har faktor 0.92 innebär det att du under ett år ska arbeta 290-296 kalenderdagar.

Har man fyllt 40 höjs uppehållsfaktorn med 0.03 som kompensation för att man vid en semesteranställning har fler semesterdagar. Jag har i mitt svar utgått från att du inte fyllt 40 år.
Jag har inte räknat på kronor vad det innebär för dig, men rent allmänt kan man säga att uppehållslön inte är så bra. Problemet är att många av våra medlemmar vill ha kvar detta system.