När dessa fyra rader nu är borta,

stundar liv i korthet på ett torkställ?

Är lyrans strängar rentav alltför korta,

Cynikern på tok för snäll?

Jag vet att jaget rör i detet,

ingen städar upp i kletet,

gör man rentav själsligt mord,

när man vägrar att klä sorg i hundra ord?

Jag tror att kort är bra.

Kejsarn utan kläder gör sig bäst.

Att beskriva,

inte måla är vårt mål.